Procedemento

Modelo 570. II. EE. Declaración de Operacións en fábricas e depósitos fiscais de Hidrocarburos