Procedemento

II. EE. Autorización. Devolución a fábrica ou DF de produtos ou destrución por inadecuación consumo humano