Procedemento

II. EE. Devolucións. Devolución do imposto especial por devolución a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados.