Procedemento

II. EE. Expedicións de alcohol e bebidas derivadas, procedentes da Península con destino a Canarias