Procedemento

II. EE. Devolucións. Expedicións de Alcohol e bebidas derivadas, procedentes de Canarias con destino a UE