Procedemento

II. EE. Subministración de produtos exentos no marco de relacións internacionais