Procedemento

II. EE. Subministración de produtos exentos. Forzas Armadas da OTAN