Procedemento

II. EE. Autorización. Desnaturalización parcial do alcohol con desnaturalizante xeral en establecemento destino