Procedemento

II. EE. Autorización. Incorporación trazadores e marcadores en recepcións de produtos do ámbito comunitario non interno, por destinatarios rexistrados, para a aplicación de exención