Procedemento

II. EE. Autorización. Dispensa de expedición de documentos de acompañamento en circulación de produtos por canalizacións fixas