Procedemento

II. EE. Autorización. Reenvío a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados