Procedemento

Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Dependencias Rexionais de Aduanas e Impostos