Procedemento

Modelo 583/588. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamentos fraccionados.