Procedemento

Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos á conta