Procedemento

Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións IRPF grandes empresas (Modelo 111).