Procedemento

Verificación de datos / Comprobación limitada. Retencións e ingresos á conta IRNR. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente.