Procedemento

Recoñecemento da condición de entidade ou establecemento de carácter social.