Procedemento

IVE. Recoñecemento do dereito á exención do IVE dos servizos prestados directamente aos seus membros por determinadas entidades.