Procedemento

IVE. Recoñecemento da exención do IVE das prestacións de servizos e entregas de bens accesorios efectuadas aos seus membros por determinados organismos sen finalidade lucrativa.