Procedemento

Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador.

Trámites

  • As características específicas desta declaración non permiten a realización de trámites por vía electrónica. A tramitación deste modelo realízase polo interesado ante o pagador das retribucións.