Procedemento

Modelo 147. IRPF. Comunicación do desprazamento a territorio español efectuado por traballadores por conta allea.