Procedemento

IRPF. Verificación de datos/comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 151. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).