Procedemento

Condonación de xuros, recargas e sancións (pensións estranxeiras).