Procedemento

Modelo 777. Declaracións-liquidacións extemporáneas e complementarias. Documento de ingreso ou devolución.

Trámites

  • As características específicas desta declaración non permiten a realización de trámites por vía electrónica. Poderanse consultar, se é o caso, os trámites da liquidación-declaración á que complemente este modelo.