Procedemento

Opción polo réxime de funcións, escisións, achegas non monetarias e troco de valores.