Procedemento

Modelo 185. Declaración Informativa. Declaración informativa mensual dos órganos e entidades xestores da Seguridade Social e Mutualidades.

Trámites

  • As características específicas desta declaración non permiten a realización de trámites por vía electrónica