Procedemento

Comunicación para que a conservación e/ou expedición de facturas se realice por un non establecido na Unión Europea.