Procedemento

IVE. Recoñecemento dun réxime de dedución común ao conxunto de sectores diferenciados.