Procedemento

Procedemento de recuperación de axudas de estado en supostos de regularización dos elementos da obriga tributaria afectados pola decisión de recuperación.