Procedemento

Declaración da información ETR/DAC3

Trámites

  • Presentación da información ETR DAC3
  • Presentación

    A información ETR DAC3 pode presentarse a través da opción “Presentación da información ETR DAC3” ou mediante servizo web. Toda a información sobre como conectar con este servizo web atoparaa na pestana de Información e axuda.

    Tamén se habilitou a presentación do xml a través dun cliente de web service

  • Consulta da información presentada ETR DAC3