Procedemento

Procedemento para a formulación e tramitación de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte