Procedemento

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte.