Procedemento

Formulario acordo extraxudicial de pagamentos (Notarios, Rexistradores e Cámaras Oficiais).