Procedemento

Embargo de créditos, efectos e dereitos realizables no acto ou a curto prazo.