Procedemento

Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos en procedementos de contratación e de responsabilidade patrimonial.