Procedemento

Emisión de cartas de pagamento da Dirección Xeral do Catastro.