Procedemento

Certificación previa para a realización material de pagamentos da Comunidade Autónoma de Cataluña a través do Tesouro (Alínea Segunda antiga Orde HFP/878/2017)