Procedemento

Declaración responsable dos órganos de contratación e os interventores que fiscalicen as actuacións administrativas dirixidas á entrega de bens ou prestación de servizos á Comunidade Autónoma de Cataluña (Alínea Quinta antiga Orde HFP/878/2017)