Procediment

Model 546. II. EE. Avituallament de gasoil a embarcacions amb dret a la devolució de l'Impost sobre Hidrocarburs