Procediment

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Condició de subjecte passiu d'IVA