Procediment

Model 616. Declaració Informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comporten acció canviària o siguen endossables a l'ordre. Declaració resum anual.