Procediment

Modelo 346. Declaració Informativa. Subvencions i indemnitzacions satisfetes per entitats públiques/privades a agricultors o ramaders.