Procediment

Model 170. Declaració Informativa. Declaració anual de les operacions realitzades pels empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o de dèbit.