Procediment

Model 171. Declaració Informativa. Declaració anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document.