Procediment

Model 165. Declaració Informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de creació nova o recent.