Procediment

Model 290. Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americans (FATCA).