Procediment

Model 231. Declaració informativa. Declaració d'informació país per país (CBC/DAC4)