Procediment

Declaració responsable dels òrgans de contractació i els interventors que fiscalitzen les actuacions administratives dirigides a l'entrega de béns o a la prestació de servicis a la comunitat autònoma de Catalunya (Apartat quint de l'antiga Orde HFP/878/2017)

Informació i Ajuda