Benvingut a la Seu electrònica de l'Agència Tributària

Des d'esta plataforma vosté podrà accedir als servicis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seua disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tindre en compte que els pagaments fets a través d'esta seu estan subjectes als límits horaris que puguen establir les entitats col·laboradores.

04-04-2018Inici Campanya Renda i Patrimoni 2017

A partir del 4 d'abril ja pot presentar la declaració de la Renda 2017 per Internet a través de Renda WEB o per l'app. També estan disponibles tots els serveis d'ajuda per a la presentació per Internet de la declaració de l'impost i per a la consulta, modificació o confirmació de l'esborrany.

20-03-2018Renda 2017: servicis ja disponibles

Des del 15 de març estan disponibles els servicis següents relacionats amb la campanya de Renda 2017:

06-03-2018Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris

En virtut del que disposa la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social en l'aplicació dels tributs, s'ha obert la col·laboració social en l'aplicació dels tributs a les següents sol·licituds de certificats tributaris, que s'uneixen als certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, de contractistes i subcontractistes, de residència fiscal, d'Activitats Econòmiques i d'Exoneració de retenció als arrendadors d'immobles, així com els que poden sol·licitar-se a través de la nova aplicació de certificats tributaris genèrics: