Inici

Des d'esta plataforma vosté podrà accedir als servicis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seua disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tindre en compte que els pagaments fets a través d'esta seu estan subjectes als límits horaris que puguen establir les entitats col·laboradores.

El próximo sábado día 24 de octubre se interrumpirá el servicio de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria entre las 18:00 y las 19:00 horas por la realización de operaciones de mantenimiento. 

Y, debido al cambio de horario de verano a invierno, de acuerdo con el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, el próximo domingo 25 de octubre se interrumpirán también todos los servicios de la Sede electrónica entre las 02:40 horas (horario de verano) y las 04:00 horas (horario de invierno). 

Disculpen las molestias

La situació sanitària una vegada finalitzat l'estat d'alarma aconsella mantindre les mesures de prevenció davant el COVID-19, sent una d'elles la de minimitzar la manipulació de documents en paper per la possibilitat de pervivència del virus en este suport físic. Per això es considera convenient que la AEAT mantinga el sistema alternatiu d'expedició dels certificats de residència fiscal aprovats per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, acompanyats de l'annex explicatiu, en castellà i en anglés, del procediment de confrontació dels mateixos.

A partir de l'1 de juliol les oficines de l'Agència Tributària prestaran tots els serveis habituals de forma presencial amb cita prèvia.