Des d'esta plataforma vosté podrà accedir als servicis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seua disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tindre en compte que els pagaments fets a través d'esta seu estan subjectes als límits horaris que puguen establir les entitats col·laboradores.

S'ha modificat el procediment per a incloure un tràmit nou que permet gestionar l'ampliació de les devolucions a les campanyes 99/00 i 00/01.