Des d'esta plataforma vosté podrà accedir als servicis electrònics que l'Agència Tributària posa a la seua disposició i podrà fer els tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, si bé ha de tindre en compte que els pagaments fets a través d'esta seu estan subjectes als límits horaris que puguen establir les entitats col·laboradores.

S'ha modificat el procediment per a incloure un tràmit nou que permet gestionar l'ampliació de les devolucions a les campanyes 99/00 i 00/01.

Coincidint amb l'inici del termini general de presentació de l'Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents, exercici 2017, s'ha publicat un portal que reuneix totes les novetats i ajudes per a la campanya, la baixada del programa d'ajuda i l'accés als tràmits de la Seu electrònica.