Procediment

Model 720. Declaració Informativa. Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger.

Consultes i baixas de declaracions. Exercicis anteriors a 2019